V programu Nová zelená úsporám 2015 je podporováno zateplení rodinných domů a výstavba pasivních rodinných domů. Nově je podporováno zateplení bytových domů v Praze. Rozšířeny byly možnosti podpory výměny zdrojů tepla. Žádosti se přijímají od 15. května 2015.

Letos je na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze. Příjem žádostí skončí 31. října 2015 nebo při vyčerpání finančních prostředků.