V programu Nová zelená úsporám 2015 je podporováno zateplení rodinných domů a výstavba pasivních rodinných domů. Nově je podporováno zateplení bytových domů v Praze. Rozšířeny byly možnosti podpory výměny zdrojů tepla. Žádosti se přijímají od 15. května 2015.
Letos je na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele […]